SPECIAL TOUR

CHARMING OF SHIKOKU

  • ชิโกกุ
  • ทัวร์ชิโกกุ
  • น้ำพุร้อน

เกาะชิโกกุนั้นเป็นเกาะขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วย จังหวัดเพียง 4 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ โทคุชิมะ, คางาวะ, เอฮิมะ และโคจิ โปรแกรมนี้จะพาท่านไปสัมผัสกับ ความงดงามและเสน่ห์ของภูมิภาคนี้กันทั้งสี่จังหวัด เรียกว่าใครที่อยากสัมผัสกับมุมมองใหม่ ของประเทศญี่ปุ่นห้ามพลาดเลยก็ว่าได้

Arrival date
Group Size
63,857 THB
Interactive map(click me!)
น้ำพุร้อน ชิโกกุ
ช่วงเวลาที่จำหน่าย ALL YEAR
รหัสทัวร์ SHIKOKU-CH-001

DETAILS

DAY 1Naruto Whirlpool - Konpira Shrine - Tokushima
กำหนดการเดินทาง น้ำวนนารูโตะ เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งทะเลของช่องแคบ
นารูโตะ จึงก่อให้เกิดประมาณน้ำจำนวนมหาศาลถูกเคลื่อน
ย้ายระหว่างทะเล เซโตะกับมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างระดับน้ำ
สูงและต่ำ ตามความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำจะเกิดขึ้นทุกๆ
6 ชั่วโมงซึ่งจะพบได้ในช่วงเช้า 1 ครั้ง และช่วงบ่ายอีก 1 ครั้ง
ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ขนาดของน้ำวนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความรุนแรงของกระแสน้ำ

ศาลเจ้าโคโตฮิระกู หรืออีกชื่อหนึ่งว่า คมปิระซัง ตั้งอยู่
บนภูเขาโซซุ ในเมืองโคโตฮิระที่สถิตของเทพเจ้าแห่งทะเล
จึงเป็นที่เคารพบูชาของชาวเรือ และเป็น 1 ใน 88 ศาล
เจ้าและวัดแห่งการแสวงบุญบนเกาะชิโกะคุ การเดินขึ้นไป
จะต้องขึ้นบันไดกว่า 800 ขั้น และหากต้องการเดินขึ้นไป
ยังศาลเจ้าชั้นในสุด จะต้องเดินต่ออีก 1,368 ขั้นนอกจาก
นี้ระหว่างทางเดินก่อนมาถึงศาลเจ้าจะผ่านถนนที่มีร้าน
ค้าตั้งอยู่มากมายอีกด้วย
ที่พัก Tokushima
DAY 2Iya Valley - Shimanami Kaido - Seto Inland Sea
กำหนดการเดินทาง หุบเขาอิยะ เป็นหุบเขาที่มียอดเขาสูงที่สุดและเป็น 1 ใน 3
สถานที่สวยงามในญี่ปุ่น หุบเขาที่เป็นรูปตัววีบนเขาเต็ม
ไปด้วยต้นไม้สีเขียวและมีแม่น้ำอิยะที่ลัดเลาะไปตามช่องเขา
ช่วงฤดูใบไม้ผลิหุบเขาแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดง
ตามฤดูกาลยิ่งสวยงามขึ้นไปอีก จุดที่ที่นักท่องเที่ยวจะ
ชอบไปถ่ายรูปก็คือยอดเขาที่สามารถมองเห็นวิวหุบเขา
พร้อมกับมีรูปปั้นเด็กผู้ชายยืนฉี่

สะพานคาซูระบาชิ เป็นสะพานแขวนที่ถอดตัวอยู่
บนแม่น้ำอิยะสร้างจากเถาวัลย์ ในอดีตใช้สำหรับ
ขนสินค้าและย้ายผู้คนข้ามแม่น้ำ สะพานลักษณะ
นี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันมีเพียง 13 แห่งซึ่ง
สะพานนี้มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุด มี
ความยาว 45 เมตร

ชิมานามิไคโด คือเส้นทางที่เชื่อมจังหวัดฮิโรชิม่าในภูมิภาคฮนชู
กับจังหวัดเอฮิเมะในภูมิภาคชิโกกุเข้าด้วยกัน โดยตัดผ่านทะเล
จากเกาะหนึ่งไปสู่อีกเกาะหนึ่งรวมทั้งสิ้น 6 เกาะใหญ่ด้วย
สะพานทั้งหมด 10 สะพาน รวมแล้วเป็นระยะทางทั้งสิ้น 59.4
กิโลเมตร เป็นสุดยอดเส้นทางสำหรับนักปั่นจากทั่วทุกสารทิศ
ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
ที่พัก Seto Inland Sea
DAY 3Towel Museum - Dogo Onsen
กำหนดการเดินทาง ผ้าขนหนูอิมาบาริ เป็นผลิตภัณฑ์ชื่อดังของจังหวัดเอะฮิเมะ
ด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสมและมาตรฐานการตรวจ
สอบอันเข้มงวด ทำให้สามารถผลิตผ้าขนหนูเนื้อดีคุณภาพเยี่ยมพิพิธภัณฑ์
ผ้าขนหนู จัดแสดงสายการผลิตที่มีระยะทางยาวกว่า 120 เมตรให้ได้เดินชม
พร้อมทั้งได้เพลิดเพลินกับผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากผลิตภัณฑ์ผ้าขนหนู
นี้อีกด้วย

โดโกะออนเซ็น ตั้งอยู่ในเมืองมัทสึยามะจังหวัดเอฮิเมะ เป็นหนึ่ง
ในสามออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและ
เชื่อว่าคือออนเซ็นที่ถูกกล่าวถึงในวรรณคดีชื่อดังของญี่ปุ่น
น้ำแร่ของออนเซ็นโดโกะมีความร้อนถึง 46 องศามีสรรพคุณ
ในการคลายความปวดเส้นประสาทกล้ามเนื้อ ปวดสะโพก โลหิต
จาง บำรุงโรคภูมิแพ้ผิวหนังมีร้านขายของที่ระลึกและร้าน
อาหารมากมาย ที่ท่านสามารถผ่อนคลายจากการแช่ออนเซ็น
และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งของฝากได้อีกด้วย
ที่พัก Dogo Onsen
DAY 4Matsuyama Castle - Yokaichi Old Town - Iyonada Monogatari
กำหนดการเดินทาง ปราสาทมัตสึยาม่า เป็น 1 ใน 12 ปราสาทหลังเดิมของญี่ปุ่น
ที่ยังหลงเหลืออยู่ตั้งแต่ปี 1868 และยังเป็นหนึ่งในปราสาทที่
มีความซับซ้อนน่าสนใจแห่งหนึ่งอีกด้วย ตั้งอยู่บนภูเขาคาสึ
ยาม่าเนินเขาสูงชันใจกลางเมืองที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
อันกว้างไกลของเมืองมัตสึยาม่าคู่กับทะเล Seto Inland Sea

ย่านเมืองเก่าโยไคจิ เรียงรายด้วยอาคารโบราณประมาณ
90 หลังคาเรือน บนถนนระยะทาง 600 เมตร เมืองอูจิโกะ
มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตขี้ผึ้งสีขาวคุณภาพสูงในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 ดังนั้นร้านค้าในทิ้งถิ่นต่างร่ำรวยมี
บ้านพักใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งเป็นอาคารสไตล์เมจิ อาคาร
2 หลังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

รถไฟที่ผสมผสานความเป็นณี่ปุ่นแบบโบราณกับโมเดิร์น
ไว้อย่างลงตัว ต้อนรับด้วยบริการแสนอบอุ่น และอาหาร
เลิศรสที่ให้คุณลิ้มลองท่ามกลางทิวทัศน์ธรรมชาติของ
จังหวัดเอฮิเมะบนเกาะชิโกกุผ่านหน้าต่างบานใหญ่ของรถไฟ
ที่พัก Matsuyama
DAY 5Shimanto River - kochi castle - Hirome Market
กำหนดการเดินทาง สวนริสึรินโคเอน เป็นสวนที่มีภูมิทัศน์
สวยงามที่สร้างขึ้นโดยขุนนางศักดินาท้อง
ถิ่นในต้นสมัยเอโดะ ถือเป็น 1 ใน 4 สวนที่ดีที่
สุดของประเทศ ภายในสวนประกอบด้วยสระน้ำ
เนินเขา ต้นไม้ที่มีอายุยาวนาน

โคจิม่าเป็นเมืองเล็กๆที่ติดทะเลเซโตะ ที่อยู่ในจังหวัดโอคายาม่า
มีชื่อเสียงเกี่ยวกับผ้าเดนิมและกางเกงยีนส์ไปไกลทั่วโลกว่า
เป็นแหล่งผลิตผ้ายีนส์ระดับพรีเมี่ยม ที่คงกรรมวิธีการผลิต
แบบดั้งเดิมสมัยโบราณเอาไว้ หรือที่เรียกกันว่า กางเกงยีนส์
ผ้าดิบ

คุระชิกิเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์เป็นพื้นที่แบบบูรณาการที่ควบคุม
สินค้าของสมัยเอโดะคุราชิกิเป็นศูนย์จำหน่ายข้าวที่สำคัญ
ที่จริงแล้วชื่อ คุราชิกิ ที่แปลว่าเมืองทัศนา ซึ่งหมายถึงยุ้ง
ฉางที่เก็บข้าว เดิมยุ้งฉางนี้ได้รับการดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์โอฮาร่า จะมีร้านบูติคและค่าเฟ่ ซึ่งเป็นที่ที่น่าประทับ
ใจที่สุดของพิพิธภัณฑ์นี้ภายในจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน
ชื่อดังเป็นผลงานศิลปะพื้นบ้านของญี่ปุ่น
ที่พัก kochi
DAY 6Takamatsu - Ritsurin Garden - Okayama
กำหนดการเดินทาง
ที่พัก Okayama
DAY 7Airport - Go back to Thailand
กำหนดการเดินทาง
ที่พัก -

TOUR CREATOR'S VOICE

  • Pang Pornpun
    ผู้เชี่ยวชาญคนไทยรับจัดทัวร์ญี่ปุ่นแบบ private โดยมีพนักงานคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด

ONLINE RESERVATION

กรุณาใส่คำขอของท่าน เจ้าหน้าที่ทางญี่ปุ่นจะส่งใบเสนอราคากลับไปภายใน 36 ชั่วโมง หลังจากได้รับคำขอ

กำหนดการเดินทาง -
-
-

หากวันที่เดินทางยังไม่ถูกกำหนด หรือมีความต้องการอื่นๆ กรุณากรอกในช่องนี้

ชื่อ / ผู้ใหญ่ ชาย(12 ปีขึ้นไป)
ชื่อ / ผู้ใหญ่ หญิง(12 ปีขึ้นไป)
ชื่อ / เด็ก(อายุเกิน 2 ปี, ต่ำกว่า 12 ปี)※ต้องการใช้เตียง
ชื่อ / เด็ก(อายุเกิน 2 ปี, ต่ำกว่า 12 ปี)※ไม่ต้องการใช้เตียง
ชื่อ / เด็กอ่อน(อายุต่ำกว่า 2 ปี)


กรุณาใส่คำขอร้องอื่นๆ หรือคำถามในช่องนี้

※ไม่จำเป็นต้องใส่หากยังไม่มีกำหนดเที่ยวบิน

สายการบินที่ออกเดินทาง

เดินทางไปยังสนามบิน

เที่ยวบินหมายเลข

เวลาที่ออกเดินทาง(เวลาท้องถิ่น)

เวลาถึงที่หมาย(เวลาท้องถิ่น)

สายการบินขากลับ

เดินทางกลับไปยังสนามบิน

เวลาเที่ยวบินขากลับ

อีเมลสำหรับรับใบเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่น