SPECIAL TOUR

BEAUTIFUL AUTUMN IN TOHOKU

เราจะพาท่านเปิดเส้นทางใหม่ไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ฤดูต้องมนต์ของประเทศญี่ปุ่น ภูมิภาคโทโฮคุตอนใต้ เที่ยวเมืองนิกโก้ ขอพร ศาลเจ้าโทโชคุ ขึ้นอาเคจิไดระโรปเวย์ชมวิว ชมความงามของ วัดยามาเดระ “วัดแห่งบันไดพันขั้น” ทดลองระบายสีตุ๊กตาวัวแดง AKABEKO เครื่องรางปัด เป่าสิ่งชั่วร้าย สัมผัสเสน่ห์ กินซังออนเซ็น เมืองน้ำพุร้อนกลางภูเขาและน้ำตก ฟุคุโรดะ 1 ใน 3 น้ำตกที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์พักออนเซ็น ท่ามกลางเทือกเขาซาโอะ ล้อมรอบด้วยใบไม้เปลี่ยนสี ปิดท้ายด้วยช้อบปิ้งบน เกาะโอไดบะเกาะแห่งสีสันของมหานครโตเกียว

Arrival date
Group Size
Interactive map(click me!)
น้ำพุร้อน
ช่วงเวลาที่จำหน่าย เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน
รหัสทัวร์ TOK.001

DETAILS

DAY 1สนามบินนาริตะ –- นิกโก้ -- ศาลเจ้าโทโชกุ -– อาเคจิไดระโรปเวย์ -- นาสุ
กำหนดการเดินทาง
ที่พัก
DAY 2นาสุ -- ปราสาททสึรุกะ -- Akabeko Making -- ซาโอะ ออนเซ็น
กำหนดการเดินทาง
ที่พัก
DAY 3โรงแรม -- วัดยามาเดระ -- กินซัง ออนเซ็น -- ตัวเมืองเซนได
กำหนดการเดินทาง
ที่พัก
DAY 4โรงแรม -- ปราสาทเซนได -- สวนสุนัขจิ้งจอก -- น้ำตกฟุคุโรดะ -- ฟุคุโรดะ ออนเซ็น
กำหนดการเดินทาง
ที่พัก
DAY 5โรงแรม -- Hitachi Seaside Park -- โอไดบะ -- โตเกียว
กำหนดการเดินทาง
ที่พัก

TOUR CREATOR'S VOICE

ONLINE RESERVATION

กรุณาใส่คำขอของท่าน เจ้าหน้าที่ทางญี่ปุ่นจะส่งใบเสนอราคากลับไปภายใน 36 ชั่วโมง หลังจากได้รับคำขอ

กำหนดการเดินทาง -
-
-

หากวันที่เดินทางยังไม่ถูกกำหนด หรือมีความต้องการอื่นๆ กรุณากรอกในช่องนี้

ชื่อ / ผู้ใหญ่ ชาย(12 ปีขึ้นไป)
ชื่อ / ผู้ใหญ่ หญิง(12 ปีขึ้นไป)
ชื่อ / เด็ก(อายุเกิน 2 ปี, ต่ำกว่า 12 ปี)※ต้องการใช้เตียง
ชื่อ / เด็ก(อายุเกิน 2 ปี, ต่ำกว่า 12 ปี)※ไม่ต้องการใช้เตียง
ชื่อ / เด็กอ่อน(อายุต่ำกว่า 2 ปี)


กรุณาใส่คำขอร้องอื่นๆ หรือคำถามในช่องนี้

※ไม่จำเป็นต้องใส่หากยังไม่มีกำหนดเที่ยวบิน

สายการบินที่ออกเดินทาง

เดินทางไปยังสนามบิน

เที่ยวบินหมายเลข

เวลาที่ออกเดินทาง(เวลาท้องถิ่น)

เวลาถึงที่หมาย(เวลาท้องถิ่น)

สายการบินขากลับ

เดินทางกลับไปยังสนามบิน

เวลาเที่ยวบินขากลับ

อีเมลสำหรับรับใบเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่น