ข้อมูลบริษัท

 • ชื่อบริษัท
  บริษัท เอเชียฟัน จำกัด
 • ก่อตั้ง
  21 กรกฎาคม 2015
 • ที่อยู่
  23/85 อาคารอิกไนท์สเปซ ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
 • ติดต่อ
  ประเทศไทย: +66-2-938-2112
  ประเทศญี่ปุ่น: +81-868-72-1523
 • ตัวแทนบริษัท
  ประธานกรรมการบริหาร นาย ชินทาโร่ ซาซากิ
 • ทุนจดทะเบียนบริษัท
  2,000,000 บาท